aplication

   کد مزایده : 8480536         دسته بندی : خودرو اسقاطی و فرسوده        هرمزگان - بندرعباس

  مزایده خودرو اسقاطی

  تاریخ انتشار : 1398/05/22

  تاریخ انقضا : منقضی گردید!

  متن مزایده :

مزایده و فروش خودروهای فرسوده


  متعلق به : ارگان دولتی

  نحوه فروش : به اداره مربوطه مراجعه نمایید

  آدرس و نام ارگان برگزار کننده :
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده و دانلود فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

تصویر پیش فرض آگهی

اشتراگ گذاری در :