aplication

   کد مزایده : 1376115         دسته بندی : خودرو اسقاطی و فرسوده        اصفهان - اصفهان

  مزایده 3 دستگاه خودروی اسقاطی

  تاریخ انتشار : 1397/06/20

  تاریخ انقضا : منقضی گردید!

  متن مزایده :

مزایده و فروش 3 دستگاه خودروی اسقاطی


  متعلق به : ارگان دولتی

  نحوه فروش : به اداره مربوطه مراجعه نمایید

  آدرس و نام ارگان برگزار کننده :
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده و دانلود فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

تصویر پیش فرض آگهی

اشتراگ گذاری در :