aplication

   کد مزایده : 197631         دسته بندی : خودرو اسقاطی و فرسوده        کرمانشاه - كرمانشاه

  مزایده خودرو اسقاط

  تاریخ انتشار : 1397/06/18

  تاریخ انقضا : منقضی گردید!

  متن مزایده :

مزایده فروش 10 دستگاه خودرو اسقاط به مراکز اسقاط واجد شرایط


  متعلق به : ارگان دولتی

  نحوه فروش : به اداره مربوطه مراجعه نمایید

  آدرس و نام ارگان برگزار کننده :
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده و دانلود فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

تصویر پیش فرض آگهی

اشتراگ گذاری در :