aplication

   کد مزایده : 637584         دسته بندی : موتور سیکلت        فارس - شیراز

  مزایده 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده

  تاریخ انتشار : 1397/05/16

  تاریخ انقضا : منقضی گردید!

  متن مزایده :

مزایده و فروش شانزده دستگاه موتورسیکلت فرسوده غیرقابل بازسازی اوراقی و یک دستگاه خودروی فرسوده اوراقی


  متعلق به : ارگان دولتی

  نحوه فروش : به اداره مربوطه مراجعه نمایید

  آدرس و نام ارگان برگزار کننده :
پس از خرید اشتراک، آدرس و نام ارگان اینجا نمایش داده می شود.
جهت مشاهده و دانلود فایل های ضمیمه باید آگهی را خریداری کنید و یا اشتراک داشته باشید.

تصویر پیش فرض آگهی

اشتراگ گذاری در :