کد مزایده : 459905035      دسته بندی : خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت       کرمان - كرمان

  متن مزایده :

مزایده و فروش ماشین آلات


  تاریخ انتشار : 1399/05/07