کد مزایده : 319905025      دسته بندی : خودرو اسقاطی و فرسوده       لرستان - خرم آباد

  متن مزایده :

مزایده و فروش یک دستگاه نیسان پیکاپ مدل 1383


  تاریخ انتشار : 1399/05/05

  ت