کد مزایده : 329905060      دسته بندی : سواری و وانت و پیکاپ       خراسان رضوی - مشهد

  متن مزایده :

مزایده و فروش دو دستگاه خودرو شامل:

وانت مزدا تک کابین مدل 1385 رنگ آبی

سواری موسو مدل 2005 رنگ سفید

آخرین مھلت ارسال پیشنھاد قیمت 99/05/12 ساعت 9

بازدید تا 99/05/02 می باشد